Gabinet Zabiegowy - Punkt Pobrań 
Dr Piotr Zieliński - Kardiolog 
Dr Małgorzata Celińska-Spodar - Kardiolog
Prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński - Kardiolog 
Dr Joanna Winiarska - Ginekolog 
Dr Agata Szykut-Badaczewska - Dermatolog