Konsultacje specjalistyczne
Pełny zakres badań laboratoryjnych i bakteriologicznych
Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, naczyń
Badanie echokardiograficzne serca
EKG
Analiza rytmu serca i ciśnienia tętniczego metodą Holtera

Ocena ultrasonograficzna płodu
KTG